דימור שלטים
טלפון להזמנות: 08-9330560

גלריית תמונות - שלטי תמרורים, בטיחות ופולטי אור